Utnyttja RUT/ROT-avdragen

RUT och ROT är skatteavdrag för hushållsnära tjänster respektive Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad av bostad. Du kan få avdrag med upp till 50.000 kr per person. Läs mer på Skatteverket.