Miljö & Policy

ska vara en leverantör som erbjuder tjänster med hög kvalitet. Vi ska vara bra på att förstå kunders olika krav och omsätta det i utförd tjänst som motsvarar avtalad nivå. Vi vill medverka till ett positivt och strukturerat miljöarbete för att ge vårt bidrag till en hållbar utveckling. Vi vill samtidigt sträva efter att åstadkomma en arbetsplats som främjar en god arbetsmiljö.

Konkret innebär detta att vi ser lagkrav som minimikrav, att alla i företaget är medvetna om sin roll och rollens betydelse, företagets miljöpåverkan och vårt aktiva arbetssätt för att reducera de områden där arbetsmiljö- och miljöpåverkan ansetts väsentlig.

Vårt förbättringsarbete ska utgå ifrån en hög medvetenhet om vår verksamhet och är nu inriktat på:

Inköp/Leverantörer
Kemikalier
Transporter
Energi
Avfall
Ergonomi