Dags att försegla stengolven

Skydda stengolv mot fukt
Stengolv – Nu när den kalla och framför allt fuktiga årstiden närmar sig med storm(!)steg är det många saker som behöver ses över för säkerhet och välmående. De flesta börjar kanske tänka på vinterdäck och vinterkläder, men få tänker på att det faktiskt är viktigt att förbereda sitt stengolv också.

Stengolv är något av de vackraste och mest hållbara golvbeläggningar man kan använda, förutsatt att de sköts rätt. Även om sten känns solitt innehåller stengolvet ändå porer där vätskor, smuts och föroreningar kan tränga in och förfula och i det långa loppet förstöra stenen.

Lösningen är att försegla stenen yta innan detta sker. Med en försegling tätas porerna och föroreningar och vätskor hindras därmed från att tränga in i stenen. Kontakta oss för mer information. Självklart mår golven också bäst av att städas på korrekt sätt och med rätt preparat. Låt därför gärna oss sköta hela er golvvård för ett vackert och hållbart stengolv.